Ιατρικά πιστοποιητικά για πιλότους, ιπτάμενους συνοδούς - φροντιστές και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Ο Δρ. Κυριάκου είναι εξουσιοδοτημένος Αεροπορικός Εξεταστής από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως ΑΜΕ class1 & 2 με αριθμό GR10005.

Στο ιατρείο εκδίδονται Ιατρικά Πιστοποιητικά για Ιπταμένους της Πολιτικής Αεροπορίας (Class 1 & Class 2), σύμφωνα με τους κανόνες Commission Regulations (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 &  No 290/2012 of 30 March 2012.

Εκδίδονται επίσης, Ιατρικά Πιστοποιητικά για Ιπτάμενες Συνοδούς και Ιπταμένους Φροντιστές της Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα CR/EU 1178/2011 &  No 290/2012. 

Ο Δρ. Κυριάκου είναι εξουσιοδοτημένος Ιατρικός Εξεταστής από την ΕΕΑΑ σύμφωνα με Annex I “Personnel Licensing” του ICAO και τις «Κοινές Απαιτήσεις» του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για Πιστοποίηση Ιατρικής Καταλληλότητας Γ’ Τάξεως (Requirements for European Class 3 Medical Certification for Air Traffic Controllers) για την χορήγηση Πιστοποιητικών Ιατρικής Καταλληλότητας για Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας. 

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται ιατρικές εξετάσεις (αρχική και ανανέωση) για ερασιτέχνες αλεξιπτωτιστές

Ολόκληρος ο κλινικός έλεγχος και οι απαιτούμενες εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ιατρείο και μετά το πέρας της εξέτασης ο Ιπτάμενος φεύγει από το ιατρείο με το Ιατρικό Πιστοποιητικό του.