Αεροπορική Ιατρική

Η Αεροπορική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής επιστήμης, γνωστός επίσης και ως Ιατρική Πτήσεων ή Αεροδιαστημική Ιατρική. Πρόκειται επί της ουσίας για  προληπτική ιατρική, ίσως και ιατρική εργασίας εφόσον οι ασθενείς δεν είναι άλλοι από πιλότους, πληρώματα αεροσκάφους, ή πρόσωπα που εμπλέκονται σε πτήσεις, όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η Αεροπορική Ιατρική προσπαθεί να θεραπεύσει ή κυρίως να προλάβει παθήσεις στις οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι οι Ιπτάμενοι, να προσφέρει  ιατρικές γνώσεις σχετικά με τους Ανθρώπινους Παράγοντες στον τομέα των αερομεταφορών και φυσικά αποτελεί σημαντικό παράγοντα ασφάλειας πτήσεων. Ένας ιατρός ειδικευμένος στην Αεροπορική Ιατρική είναι γνωστός ως Ιατρικός Αεροπορικός Εξεταστής (Aeromedical Examiner – AME) ή απλά αεροπορικός ιατρός.

Οι Αεροϊατρικές εξετάσεις παρακολουθούν και προλαμβάνουν την  αύξηση της πιθανότητας ξαφνικής αδυναμίας ενός μέλους πληρώματος αεροσκάφους, όπως είναι ένα έμφραγμα ή μια επιληπτική κρίση. Μια τέτοια κατάσταση σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να αποβεί μοιραία για το πάσχον άτομο. Έτσι, ο Ιατρικός  Αεροπορικός Εξεταστής  έχει ως κύριο στόχο την προστασία της ζωής και της υγείας των πιλότων, Ι/Σ (και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας), φροντίζοντας πάντα να είναι ιατρικά ικανοί να πετάξουν.

Με τις εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις που εκτελούνται από τον ειδικό Ιατρικό Αεροπορικό Εξεταστή ελέγχονται πιθανές ιατρικές παθήσεις του πληρώματος, που ίσως δεν είναι ακόμα γνωστές, και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προβλήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στον αέρα. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το ιπτάμενο προσωπικό  αποτελεί μια ειδική ομάδα του γενικού πληθυσμού που θεωρείται ομάδα υψηλού κινδύνου.

Οι Ιπτάμενοι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε διάφορες σοβαρές  ασθένειες, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της εργασίας τους, όπως οι ακανόνιστες ώρες ύπνου και ακανόνιστα γεύματα, η κοσμική ακτινοβολία, αλλά  και το εργασιακό άγχος. Η σπουδαιότητα της ιατρικής εξέτασης ωστόσο έγκειται τόσο στην προστασία των ίδιων των προσώπων που εμπλέκονται επαγγελματικά με την αεροπλοϊα όσο φυσικά και με τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας που θεσπίστηκαν στην σύγχρονη αεροπορία.